ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
฿990.00
หนังสือเรื่อง "ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เล่มนี้ นับว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 ซึ่งเว้นจากการพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2515 เป็นเวลาเนินนานเกือบ 30 ปี หนังสือเรื่องนี้จึงนับว่าเป็นหนังสือหายากเรื่องหนึ่ง ผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์และพระราชวงศ์ ตลอดจนราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี จะมีปัญหาในการศึกษาค้นคว้า เพราะพระราชประวัติและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระราชวงศ์ของพระองค์ท่าน มีการบันทึกประวัติเรื่องราวเป็นหลักฐานไว้ในที่ต่างๆ หลายแห่งหลายที่ นับเป็นเอกสารมากมายหลายร้อยเรื่อง มีทั้งในประวัติศาสตร์ พงศาวดาร จดหมายเหตุ และบทความต่างๆ ที่มีการรวบรวมเป็นหนังสือและที่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นรูปเล่มหนังสือ ซึ่งทำความยากลำบากและเสียเวลามากสำหรับผู้ต้องการทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่มีคุณค่ายิ่งนี้