แม่เล่าให้ฟัง (ปกแข็ง)

แม่เล่าให้ฟัง (ปกแข็ง)

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
฿900.00 ฿765.00
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" พ.ศ. 2443-2481 ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงนิพนธ์ขึ้นจากคำบอกเล่าของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงถ่ายทอดพระราชประวัติของพระองค์ให้พระราชธิดาฟังอย่างละเอียด  เนื้อหาและภาพประกอบที่ทรงสรรหามาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ จึงสร้างความรักและความผูกพันระหว่างพสกนิกรชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระผู้ทรงนิพนธ์

Customer Reviews

Please login to create your own review here.

ต้องการหนังสือ แม่เล่าให้ฟัง (ปกแข็ง)

ขนิษฐกัญญา หมั่นคิด Monday, November 7, 2016 11:35 AM
Rayong, THAILAND
ถ้ามีสินค้ารบกวนติดต่อกลับที่อีเมลและเบอร์โทรที่แจ้งไว้ด้วยค่ะ

ต้องการสินค้า

วรรณิศา ทองใส Sunday, November 6, 2016 1:09 PM
Surat Thani, THAILAND
ถ้ามีสินค้ารบกวนติดต่อกลับอีเมลและเบอโทที่ให้ไว้ด้วยคะ
5.005.005.005.005.00

ถ้ามีหนังสือแจ้งด้วยนะคะ

ทัก Sunday, November 6, 2016 3:08 AM
Bangkok, THAILAND
จะตีพิมพ์อีกครั้งไหมคะ ถ้าตีพิมพ์เมื่อไหร่ แจ้งด้วยนะคะ 
อยากได้ค่ะ

ต้องการหนังสือค่ะ

สุกัญญา น้อยวัน Saturday, November 5, 2016 2:43 PM
Bangkok, THAILAND
หากทางสำนักพิมพ์จัดตีพิมพ์อีกครั้ง กรุณาแจ้งด้วยนะคะ ต้องการจำนวนหนึ่งค่ะ 
ขอบคุณค่ะ
5.005.005.005.005.00

พรทิพย์ อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ Saturday, November 5, 2016 11:27 AM
Samut Prakan, THAILAND
ถ้ามีหนังสือ รบกวนติดต่อกลับ 0635364642ค่ะ
12