เวลาเป็นของมีค่า (ปกแข็ง)

เวลาเป็นของมีค่า (ปกแข็ง)

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
฿1,000.00
หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานฝีมือซึ่งเป็นพระกรณียกิจยามว่างของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ในการทรงประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อาทิ การเขียนภาพบนเครื่องปั้นดินเผา การปั้นพระพุทธรูป การปักผ้า และการเก็บรักษาดอกไม้แห้ง ฯลฯ
งานฝีมือเหล่านี้เป็นงานที่ทรงรักและทรงทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นงานอดิเรกที่ไม่เปลืองค่าใช้จ่าย ไม่ลำบากแก่พระองค์เองหรือผู้ใด แต่เป็นของพระราชทานที่สูงค่ายิ่งสำหรับผู้ได้รับ และเป็นที่ทราบดีทั่วกันว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีภารกิจมากมายซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงนับได้ว่าพระองค์ทรงทำ "เวลาให้เป็นของมีค่า" แก่พสกนิกรโดยแท้จริง

ความคิดเห็นของลูกค้า

กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นที่นี่
5.005.005.005.005.00

นางสาวปาจรีย์ อังศิริมงคล 26 ตุลาคม 2559 21:38
กรุงเทพ ฯ, THAILAND