นิทานสำหรับเด็ก (ปกแข็ง)

นิทานสำหรับเด็ก (ปกแข็ง)

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
฿340.00
ทรงแปลและเรียบเรียงจากนิทานฝรั่ง ขณะทรงดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา พระชันษาเพียง 9 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475 นับเป็นงานพระนิพนธ์ของเด็กที่พระราชทานแก่เด็ก ซึ่งทรงคาดว่าเด็กเล็กๆ คงสนใจ เพราะอ่านเข้าใจง่าย