พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
฿320.00
(ผู้แต่ง) พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น “ยอดของความเรียงอธิบาย” อีกทั้งยังเป็นหนังสือดีเด่น 1 ใน 6 เล่ม ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชื่อแก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดหาไว้ในห้องสมุดทุกแห่งเมื่อคราววันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีประจำพระนครทั้ง 12 เดือนที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาในราชสำนักแต่ละเดือน แต่ละปี ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้หรือเข้าใจอย่างถ่องแท้มาก่อน