จดหมายเหตุรายวัน ของ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

จดหมายเหตุรายวัน ของ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
฿180.00
ผู้แต่ง : สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
เป็นสมุดบันทึกเหตุการณ์และพระราชกิจของผู้ทรงพระนิพนธ์ที่ทรงจดบันทึกไว้แต่ละวัน อาทิ เรื่องการศึกษา การเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระกรณียกิจแทนพระองค์ การเสด็จประพาสที่ต่างๆ เหตุการณ์และพระราชพิธีสำคัญส่วนพระองค์ ฯลฯ ด้วยภาษาเด็กที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และแสดงถึงความรักใคร่เทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมชนกนาถ) และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทเวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (พระบรมราชชนนี)