เย็นศิระเพราะพระบริบาล

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
฿200.00
รวบรวมพระอัจฉริยภาพของพระบุรพกษัตริย์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระองค์ อาทิ การศึกษา ทรัพยากรน้ำ ความยุติธรรม การสื่อสาร ฯลฯ อันล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายนานัปการ ดังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและชาวโลกทั่วทั้งมวล