สารคดีลางเรื่อง

สารคดีลางเรื่อง

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
฿220.00
ผู้แต่ง : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
รวบรวมบทความขนาดสั้นที่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ฯลฯ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระปรมาภิไธย, เรื่องรักของพระมงกุฎ, ยศช้างขุนนางพระ, ศาลหลักเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น