พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี และรัชนี ทรัพย์วิจิตร
฿220.00
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว
ผู้แต่ง: พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี, รัชนี ทรัพย์วิจิตร
รวบรวมรายพระนามเจ้านายที่มีอิสริยยศชั้นหม่อมเจ้า ตั้งแต่แรกตั้งพระราชวงศ์จักรีเมื่อพุทธศักราช 2325 จนถึงปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามแผ่ไพศาลของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมดัชนีท้ายเล่มเพื่อง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล