นิราศเกาหลี

นิราศเกาหลี

พลเรือโทจวบ หงสกุล
฿40.00