พระประวัติลูกเล่า

พระประวัติลูกเล่า

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
฿90.00
ผู้แต่ง : หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติ การทรงงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การเลี้ยงลูก คติธรรม ฯลฯ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และทรงเป็นเสมือนพระหัตถ์ข้างหนึ่งในการบริหารประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐบุรุษของชาติที่ควรแก่การเคารพบูชาตลอดไป โดยผู้นิพนธ์คือพระธิดาองค์หนึ่งของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นั่นเอง