หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 6 มีเนื้อหาที่ผิด และตรงข้ามกับความเป็นจริง

Payo Suparporn 23 ก.ย. 62 14:21

ผมได้ตรวจพบเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 6 ISBN 978-616-328-045-9

เนื้อหาตั้งแต่หน้าที่ 49 ถึงหน้า 61 มีความผิดพลาดในการระบุความหมายของคำว่า เปอร์เซ็นต์กำไรและ เปอร์เซ็นต์ขาดทุน”

ในทางบัญชี และทางธุรกิจที่ใช้กันในประเทศไทยนั้น คำว่า เปอร์เซ็นต์กำไร จะหมายถึง Profit Margin ในภาษาอังกฤษ

คือ คำว่า กำไร 20%” จะหมายถึง ทุน 80 บาท กำไร 20 บาท ราคาขาย 100 บาท

แต่ในหนังสือหน้า 49 กลับเขียนคำจำกัดความของกำไรเป็น ทุน 100 บาท กำไร 20 บาท ราคาขาย 120 บาท ซึ่งตรงกับคำว่า เปอร์เซ็นต์กำไรต่อทุนที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Profit Markup

 

หากหนังสือเล่มนี้มีความต้องการให้เด็กนักเรียนคำนวณเปอร์เซ็นต์กำไรแบบต่อทุน ต้องระบุให้ชัดเจนในโจทย์ว่า

ร้านค้าขายรถของเล่นราคา 240 บาท ได้กำไรต่อทุน 20% แสดงว่าร้านค้าลงทุนซื้อรถของเล่นมาราคาเท่าไร

 

ข้อผิดพลาดที่พบในหนังสือเรียนนี้ เป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง และตรงข้ามกับความเป็นจริง เกิดจากผู้เขียน ขาดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขอให้ทางสำนักพิมพ์ตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

 

เขียนข้อความตอบกลับ

คุณจะต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เสียก่อน จึงจะสามารถตั้งหัวข้อได้